Val av förskola

Som förälder har du möjlighet att välja en förskola och en pedagogik som passar just ditt barn. Montessoripedagogiken sätter barnet i centrum och arbetar utifrån varje barns individuella behov.  På montessoriförskolorna Rosa Tornet och Fröhuset erbjuder vi en verksamhet som stimulerar barnen och där deras förutsättningar och kunskapsnivå ligger till grund för en fortsatt utveckling.

Ställ ditt barn i kö

För att ställa ditt barn i kö till Montessoriskolorna Rosa Tornet eller Fröhuset måste du göra det via Järfälla kommun via deras Självservice.

Observera att en plats på förskolan inte automatiskt ger en plats på skolan. Där är det andra krav som gäller. Se sidan Val av skola för mer information om köprioriteringarna för skolan.

Maxtaxan gäller för samtliga förskolor i Järfälla kommun. Kö och avgifter handhas av Järfälla kommun.