Förskolans verksamhet

Organisation

  • Montessoriförskolan Fröhuset drivs av AHA Utbildning AB. Ägare är Anna Berggren och Agneta Tunander.
  • Förskolan startade den 10 augusti 2009 med an avdelning för barn i åldrarna 3-5 år.
  • Sommaren 2013 flyttade vi in i nya, fräscha lokaler välanpassade för vår verksamhet.Fröhuset har nu fyra avdelningar Vitsippan, Blåklockan, Daggkåpan och Gullvivan.
  • Blåklockan har plats för 9 barn i åldrarna 1-2 år.
  • På Vitsippan går 9 barn i åldrarna 1-2 år.
  • Daggkåpan är vår avdelning för barn som är 3-4 år och de är 15 stycken.
  • Våra äldsta barn, 4-5 år, är 18 stycken och de går på Gullvivan.
  • Förskolans verksamhet utgår från läroplanen för förskolan och bedrivs enligt montessoripedagogiken.