Förskolans verksamhet

Organisation

  • Montessoriförskolan Fröhuset drivs av AHA Utbildning AB. Ägare är Anna Berggren.
  • Förskolan startade den 10 augusti 2009 med en avdelning för barn i åldrarna 3-5 år.
  • Sommaren 2013 flyttade vi in i nya, fräscha lokaler väl anpassade för vår verksamhet. Fröhuset har nu fyra avdelningar Tallkotte, Grankotten, Grodden och Knoppen.
  • Tallkotten och Grankotten har vardera plats för 9 barn i åldrarna 1-3 år.
  • Grodden och Knoppen har vardera plats för 18 barn i åldrarna 3-5 år.
  • Förskolans verksamhet utgår från läroplanen för förskolan och bedrivs enligt montessoripedagogiken.