Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

På montessoriförskolan Fröhuset välkomnar vi studenter som vill göra sin verksamhetsförlagda utbildning i förskolan. VFU är en viktigt del i utbildningen och även vår verksamhet berikas av handledningen och studenternas arbeten. 

Hos oss finns utbildade förskollärare som i samarbete med Järfälla kommun tar emot studenter från högskolor och universitet i Stockholmsregionen. Vi erbjuder dig en utbildad handledare som stöttar dig, ger dig feedback och ger en samlad bedömning av din VFU-period. Vi kan erbjuda VFU i grupp med barn som är 3-4 år eller i grupp med barn som är 4-5 år. På montessoriskolan Växthuset finns det möjlighet att göra VFU i förskoleklass, åk 1-6 , på  fritidshemmet (åk F-3) och på fritidsklubben ( åk 4-6).

 

Om du har ytterligare frågor om VFU på Montessoriförskolan Fröhuset, ta kontakt med VFU - samordnare: Eva Ljungstedt