Miljöarbetet på Fröhuset

På Montessoriförskolan Fröhuset arbetar vi aktivt för en långsiktig, hållbar utveckling. Vi vill utveckla barnens miljötänkande med målet att värna om miljö, djur och resurser.  Vår miljömedvetenhet och kretsloppstänkandet ska leda till att vi i praktisk handling kan agera miljömedvetet, nu och i framtiden. Vi följer miljölagstiftningen och gällande regler. Under hösten 2015 har Fröhuset tagit emot Järfällas kommuns miljödiplom Silver!

Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan ”lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.”

 

Vårt miljöarbete handlar bland annat om att vi:

  • gör miljövänliga inköp
  • håller utbildning för personal
  • har miljögrupp med miljöansvariga
  • återvinner
  • återanvänder
  • matsorterar
  • studerar kretslopp
  • vistas ute i naturen för att få uppleva och få kunskaper därom

Att våra förskolebarn deltar i miljöarbetet är den absolut viktigaste delen i arbetet, som Maria Montessori sa: ”Världen börjar med barnen”.