Årets mål

Prioriterade mål för 2020/2021: 

 

Utveckla pedagogrollen genom att  

  • Öka identifieringen av barnens behov
  • Skapa en ökad samsyn kring Läroplanen 
  • Öka barnens nyfikenhet, genom att presentera nya arbetssätt och nytt material, såväl montessorimaterial, digitalt material som annat material
  • Låta barnen, utifrån ålder och mognad, ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande

Utöka samverkan förskola och hem   genom att 

  •  översätta dokument till olika språk för att alla ska nås av all information om exempelvis förskolans verksamhet och uppdrag
  • Stödja vårdnadshavarna i hur de kan stödja sina barn
  • Bygga en tillitsfull kommunikation vid inskolningen som en grund för fortsatt samarbete