Årets mål

Prioriterade mål för 2021/2022 

 Individualisering  

 •Vi vill möta alla barn efter deras behov genom att identifiera behoven och diskutera bemötande och arbetssätt 

 •Vi vill öka kompetensen kring att möta barn i behov av stöd genom att använda tydliggörande pedagogik och att göra  anpassningar

 •Vi vill utveckla dokumentationen kring individuella handlingsplaner och se över  uppföljningen

 Pedagogrollen 

•Vi vill öka kunskapen om läroplanen och hur den styr vårt arbete